សូមស្វាគមន៍មកកាន់អូហូម

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

gf
fd (1)
fd (2)
fd (4)
fd (3)
6

យើងអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញសម្រាប់អ្នកដោយវិធីដូចខាងក្រោមៈ

១ ។ដោយអ៊ិចប្រេស៖ FEDEX, DHL, UPS, TNT, SF EXPRESS និង China Post, China Small Package និងផ្សេងៗទៀត។

២ ។ តាមផ្លូវអាកាស: យើងអាចដឹកជញ្ជូនពីណានបូ, ស៊ាងហៃ, ហ្សេន, ហុង, ហុង, យូរុឈី, ទីក្រុងប៉េកាំង។

៣ ។ តាមសមុទ្រ៖ យើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវ FOB Ningbo, FOB Shanghai, FOB Shenzhen, FOB Urumqi, FOB XiaMen, FOB ប៉េកាំង។

4. យើងក៏អាចបញ្ជូនទៅភ្នាក់ងារបញ្ជូនបន្តឬភ្នាក់ងាររបស់អ្នកនៅប្រទេសចិនដែលអាចរៀបចំការដឹកជញ្ជូនដល់អ្នក។