សូមស្វាគមន៍មកកាន់ OHOM Electric

វិញ្ញាបនបត្រ

 • IP55, របាយការណ៍ Rosh បរិស្ថាន Rosh
 • វិញ្ញាបនបត្រការពារបរិស្ថាន IP55 Rosh
 • វិញ្ញាបនបត្រការពារបរិស្ថាន Rosh
 • ប៉ាតង់រូបរាង Cn201820090412-ip66
 • របាយការណ៍តេស្ត Ip66tuv
 • វិញ្ញាបនបត្រ CE របស់អាល្លឺម៉ង់
 • ពហុមុខងារត្រូវបានបញ្ជាក់ CE
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ CE របស់អង់គ្លេស
 • វិញ្ញាបនបត្រ CE-EMC
 • វិញ្ញាបនបត្រ CE-LVD
 • របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យរោងចក្រ VDE
 • ស្តង់ដារសម្រាប់ដោតរន្ធ